เกษตรสมุทรสาคร ร่วมงานแถลงข่าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่นๆ 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000