เกษตรสมุทรสาคร ร่วมเวทีเครือข่าย YOUNG SMART FARMER ระดับเขต 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000