เกษตรสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการ
โครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2564
 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000