เกษตรสมุทรสาคร จัดงาน "มหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร"ประจำปี 2564 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000