เกษตรสมุทรสาคร ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000