:: พระราชบัญญัติ ::

ลำดับที่ รายละเอียด
1
2

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 034-821-000   //   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 034-427-599
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 034-820-138   //    ฝ่ายบริหารทั่วไป 034-411-043
FAX 034-426-6995
E-mail : samutsakhon@doae.go.th