Home »

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

               -ว่าง-
       ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 

 

 

นางนันทิยา  ตรีวิมล
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นกแก่
นางธันย์ชนก  หงศ์วงค์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
jirapat
นางสาวจีราพัชร    ครุฑธา
ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์
-ว่าง-
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment