Home »

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

11217812_1373135859380291_6500848466780877727_n
นายวันชัย  นิลวงศ์
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
somchai-214x300
 นายสมชาย  สีโต
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 img005
นางสาวสุภาพร  อินดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
S__12197892
นางสาวคริษฐา สุนทรีรัตน์
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
img015
นางสาวขนิษฐา ยินดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ