Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางระนอง จรุงกิจกุล (เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร)เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางระนอง จรุงกิจกุล (เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร)เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment