Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมและชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ เรื่องการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมและชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ เรื่องการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมและชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ เรื่องการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตาม นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 15 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.