Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ทีมคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ทีมคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ทีมคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกขาม หมู่8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.