Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดจุดบริการประชาชน ในวันที่ 12 – 17 เมษายน 2559 มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่นั่งพัก น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น และหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งให้บริการห้องน้ำ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดจุดบริการประชาชน ในวันที่ 12 – 17 เมษายน 2559 มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่นั่งพัก น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น และหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งให้บริการห้องน้ำ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดจุดบริการประชาชน ในวันที่ 12 – 17 เมษายน 2559 มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่นั่งพัก น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น และหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งให้บริการห้องน้ำ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment