Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเเละสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเเพ้ว รวมชี้เเจงเเละรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามความต้องการชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยเเล้ง ปี 2558/59 ณ ตำบลอำเเพง เเละตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านเเพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเเละสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเเพ้ว รวมชี้เเจงเเละรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามความต้องการชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยเเล้ง ปี 2558/59 ณ ตำบลอำเเพง เเละตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านเเพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเเละสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเเพ้ว รวมชี้เเจงเเละรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามความต้องการชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยเเล้ง ปี 2558/59 ณ ตำบลอำเเพง เเละตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านเเพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment