Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่

12074593_178991602435187_5239443968735429688_n 12105697_178991569101857_6637166546090104488_n (1) 12112147_178991519101862_3895920173171650202_n (1)

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment