Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร » เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสัมมนาโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสัมมนาโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสัมมนาโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดสมุทรสาครทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าเข้าร่วมประมาณ 45 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment