... สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครยินดีต้อนรับ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ ...
เว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
ระบบสารสนเทศฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงฯ
  :: 
ประกาศราคากลางการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และทางระบายน้ำของ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

  :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  :: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  :: ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  :: ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 034-411-043   //   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 034-427-599
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 034-820-138   //  กลุ่มอารักขาพืช 034-423-079
ฝ่ายบริหารทั่วไป 034-426-995  //  FAX 034-426-995
E-mail : samutsakhon@doae.go.th
free web counter