... สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครยินดีต้อนรับ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ ...
เว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
ระบบสารสนเทศฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  :: ประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  :: 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรังปรุงห้องน้ำชาย-หญิง
  :: ประกาศ ราคากลางการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และทางระบายน้ำ
ของสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

  :: ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  :: ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 034-411-043   //   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 034-427-599
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 034-820-138   //  กลุ่มอารักขาพืช 034-423-079
ฝ่ายบริหารทั่วไป 034-426-995  //  FAX 034-426-995
E-mail : samutsakhon@doae.go.th
free web counter