'

... สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครยินดีต้อนรับ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ ...
เว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
ระบบสารสนเทศฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  :: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร

 
:: ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านแถว 2 ชั้น 3 ยูนิต สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

  :: ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  :: ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  :: ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 034-411-043   //   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 034-427-599
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 034-820-138   //  กลุ่มอารักขาพืช 034-423-079
ฝ่ายบริหารทั่วไป 034-426-995  //  FAX 034-426-995
E-mail : samutsakhon@doae.go.th
free web counter